Teşvik Kılavuzu

Bireysel Fuar Teşvik Başvuruları İçin:

1:İmza Sirküler
2:Kapasite Raporu
3:EK 4 Taahhütname
4:EK 5 Taahhütname
5:Pazarlamacı Firma Sözleşmesi
6:Stant Metrekare Bilgisini İçeren Fuar Faturası
7: Son Tarihli Vergi Levhası
8: Ortaklık Yapısını Gösterir Son Tarihli Ticaret Sicil Gazetesi
9:Üyesi olduğunuz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne evrak inceleme ücreti (30 TL) ödendiğine dair dekont

Milli Fuar Teşvik Başvuruları İçin:

1: İmza Sirküler
2: Kapasite Raporu
3: EK 4 Taahhütname
4: EK 5 Taahhütname
5: Bakanlıkça belirlenen İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne evrak inceleme ücreti (30 TL) ödendiğine dair dekont
6: Başvuru dilekçesi
YUFOD
Organizatörlerin ve firmaların başvurularında e-imza kullanılacaktır. Bu durumda Ek-4 ve EK-5 başta olmak üzere evrakların üzerinin imzalanması yine de gerekecek ancak evraklar tek PDF haline getirildikten sonra ayrıca, imza yetkili tarafından e-imza ile İMZAGER programı üzerinden imzalanacak. Sonrasında e imzalı PDF ilgili ihracatçı birliği KEP adresi üzerinden tebligat şeklinde gönderilecek. Önemli not: İmza sirkülerinde MÜŞTEREK yetki tanımlanmış firmalarda, imza sirküleri değişikliği Yapılarak ortaklardan birine devlet yardımları başvurularıyla sınırlı olarak şirketi temsil ve ilzama MÜNFERİDEN yetki verilmesi ve bu kişi tarafından tek PDF haline getirilen evrakların İMZAGER Üzerinden e-imza ile imzalanması gerekmektedir.
KEP üzerinden başvuru yapıldıktan sonra mutlaka birlik telefonla aranarak, başvurunun evrak Kayda girip girmediğinin teyidi alınmalıdır. Teyit alınmadığı ve başvuru kayda girmediği taktirde zaman aşımından teşvik başvuru hakkının kaybı söz konusu olabilir.
Search