Fuarcılığın Gelişimi

1930

Türkiye’de fuarcılığın ilk adımları, ticari girişimlere olanak tanıyan bir kamusal toplanma anlamına gelen panayırlarla başlamıştır. Osmanlı’dan Türkiye’nin ilk kurulduğu yıllara uzanan panayır dönemi, 1930’larda yapılan etkinliklerle geliştirilerek bugünkü fuarlara yaklaşmıştır. Bu anlamda, 17 Şubat-4 Mart 1923’te düzenlenen İzmir İktisat Kongresi, Türkiye’de fuarcılık adına bir dönüm noktasıdır.

1930

I. İktisat Kongresi, bir fuar olma özelliğinden çok, Türkiye ekonomisini kalkındırmak için gerçekleştirilen ciddi bir platform olmuş ve gelişim için tartışmalara imkân tanımıştır.Mustafa Kemal Atatürk’ün “İktisat sergisi çok güzel olmuş her sene tekrarlayın bunu.” sözü üzerine fuarcılık alanında girişimler artırılmış ve Türkiye’nin çeşitli illerinde de İzmir İktisat Kongresi benzeri fuarlar düzenlenmiştir. Bu fuarlar sadece yerli değil, yabancı girişimcilere de ev sahipliği yapmıştır.

1936

Profesyonel fuarcılık anlamında Türkiye’de ilk uluslararası fuarcılığı başlatan ise 20 Ağustos 1936’da açılan İzmir Enternasyonel Fuarı’dır. Bu fuar, Uluslararası Fuarlar Birliğine üye olmamızı sağlamıştır.

1970

Özellikle 1970’lerden itibaren fuarcılık sektörü ivme kazanmış, hem katılımcı hem de düzenlenen fuar sayısında önemli artış sağlanmıştır. Pek çok şehrimiz, ulusal çapta fuarlara sahne olmuştur.

1980

1980’lerden sonra ithalat-ihracatın büyümesinde önemli katkıları olan fuarcılık sektörü, geniş yankı uyandırarak 1990’larda uluslararası standartlarda organizasyonların yürütülmesine öncülük etmiştir. Bugünün fuarları, uluslararası piyasada rekabet edebilecek seviyede olmakla beraber ihtisas fuarları anlayışına dayanmaktadır. Türkiye, bugün 350.000 metrekarelik bir fuar alanında her yıl tüm dünyadan milyonlarca katılımcı ve ziyaretçiyi ağırlamakta ve kendini geliştirerek büyümeyi sürdürmektedir.

2017

Türkiye’de 475 fuar düzenlenmiş ve 60.013 firma katılımcı olmuştur. Türk firmaları ise yurt dışında 261 fuara milli katılım göstermiş, 2.655 fuara bireysel katılım gerçekleşmiştir. 7.453 firma bakanlıktan 431.531.563 TL destek almıştır.

2018

Bugünün fuarları, uluslararası piyasada rekabet edebilecek seviyede olmakla beraber ihtisas fuarları anlayışına dayanmaktadır. Türkiye, bugün 350.000 metrekarelik bir fuar alanında her yıl tüm dünyadan milyonlarca katılımcı ve ziyaretçiyi ağırlamakta ve kendini geliştirerek büyümeyi sürdürmektedir.
Search